Systém kvality - ČSN EN ISO 9001:2016

Společnost ZESA s.r.o. má od roku 1999 zaveden systém managementu kvality, který splňuje podmínky a požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016.

Společnost získala v roce 2015 čestné uznání PRESTA za DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY

Společnost získala v roce 2017 čestné uznání PRESTA za DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY

Společnost získala v roce 2019 čestné uznání PRESTA za DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY

Jednatel společnosti ZESA s.r.o., Radek Lukeš  je držitelem certifikátu odbornosti ČKAIT 2015-18.

ZESA s.r.o. L. B. Schneidera 414/2
České Budějovice, 370 01
lukes@zesa.cz +420 386 322 910