Máme za sebou stovky úspěšných projektů.
Zajímavé projekty za posledních 5 let.

P Ř E H L E D    Z A J Í M A V Ý CH   P R O J E K T Ů

Z A   R O K Y    2 0 1 5  -  2 0 1 9

 

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

I/22 Strakonice, obchvat

I/39 Dolní Třebonín, úprava horizontu

I/24 Horusice – Vlkov, I/24 Gigant – Třeboň (pásmové opravy)

I/39 Kosov – Harazim (pásmová oprava)

I/29 Křenovice – Bernatice (pásmová oprava)

I/20 Nový Dvůr – Maletice, I/20 Radčice – Vodňany (pásmové opravy)

D1 modernizace – Vypracování DOS/PDPS na opravu sil.III/11010 Ostředek

I/22 Drahonice, oprava průtahu

I/3 Velešín, křižovatka I/3 x III/15610 x MK

I/22 Dražejov-Strakonice, I/22 Horažďovice – Skalnice, I/22 Střel.Hoštice – Poříčí (pásmové opravy)

I/34 Č.Budějovice – Okružní ul., stav.úpravy na OK vč. úpravy DZ

I/3 Č.Budějovice, OK Litvínovice a Dlouhá Louka (stavební úpravy)

I/19 Hrejkovice, Milevsko-Staňkov, Lejčkov-hr.okresu  (pásmové opravy)

I/39 Štilec – Kosov, I/3 křižovatka se sil.II/155 – Velešín, I/22 Skočice – Lidmovice (pásmové opravy)

 

Zadavatel: Jihočeský kraj a Správa a údržba silnic Jčk

Silnice III/122 31, hráz rybníka Velký Černoháj

Rek. sil. III/1631 a III/1632 v úseku N.Pec – Z.Zvonková, 4.etapa obchvat Nové Chalupy

Rek. sil. III/1631 a III/1632 v úseku N.Pec – Z.Zvonková, 5.etapa obchvat Bližší Lhota

Zřízení vážních míst na území Jihočeského kraje

Silnice II/160, rozšíření Č.Krumlov

Studie proveditelnosti východního obchvatu Horní Pěny, silnice II/128

Přeložka silnice II/155 a III/15522, Komařice

Modernizace sil.II/159 Albrechtice n.V. a Paseky

Most  ev.č. 1349-1 Popelín

Modernizace sil.II/157 Ledenice – OK se silnicí III/14611

Modernizace sil.II/156 Č.Budějovice, Nové Hodějovice

 

Zadavatel: Města a obce

Výstavba stezky a podchodu pod silnicí I/3 ve Velešíně

Rychnov u N.Hradů, úpravy komunikací a zpevněných ploch

Stezka u sil. II/146, Hluboká nad Vltavou

Stezka Zliv (u sil.III/12229)

OK Branišovská a propojení ul. Na Sádkách, Č.Budějovice

Most CB-036 přes Dobrovodskou stoku, Č.Budějovice

Ul. B.Němcové, Třeboň

ZTV II. Dynín - západ

Cyklostezka – lokalita Hvízdalka Trhové Sviny

Zliv – ZTV Varta

Zliv – ZTV Vodojem

Podchod  pro pěší a cyklisty pod silnicí II/163, Frymburk

Stezka Munice - Zliv

ÚK6 Stezka Zliv - Topole

Obnova Ruské ul., Hluboká n.V.

stupeň PD

PDPS+AD

DSP+PDPS+AD

DOS+PDPS+AD

DOS+PDPS+AD

DOS+PDPS+AD

DOS+PDPS+AD

DOS+PDPS

DÚR+DSP+PDPS

DÚR+DSP+PDPS

DOS+PDPS

DSP+PDPS+AD

DOS+PDPS

DOS+PDPS

DOS+PDPS

 

stupeň PD

DSP+PDPS

DÚR+DSP+PDPS

DÚR+DSP+PDPS

DOS+PDPS

DSP+PDPS+AD

ST

DÚR+DSP+PDPS

DSP+PDPS

DSP+PDPS

DSP+PDPS

DSP+PDPS

 

stupeň PD

DÚR+DSP+PDPS

ST

DÚR+DSP+PDPS

DÚR+DSP+PDPS

DÚR+DSP+PDPS

DSP+PDPS+AD

DSP+PDPS+AD

DÚR+DSP+PDPS

DSP+PDPS

DÚR+DSP+PDPS

DÚR+DSP+PDPS

ST

DÚR

PDPS

DUSP+PDPS

 

ZESA s.r.o. L. B. Schneidera 414/2
České Budějovice, 370 01
lukes@zesa.cz +420 386 322 910