Společnost ZESA s.r.o. má od roku 1999 zaveden systém managementu kvality, který splňuje podmínky a požadavky normy ČSN EN ISO 17021-1:2016.

zobrazit certifikát

Společnost získala v roce 2015 čestné uznání PRESTA za DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY

zobrazit ocenění

Společnost získala v roce 2017 čestné uznání PRESTA za DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY

zobrazit ocenění

Společnost získala v roce 2019 čestné uznání PRESTA za DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY

zobrazit ocenění

Společnost získala v roce 2023 hlavní cenu PRESTA za DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY

zobrazit ocenění

Jednatel společnosti ZESA s.r.o., Radek Lukeš je držitelem certifikátu odbornosti ČKAIT 2019-21.

zobrazit certifikát

Samostatný projektant Ing. Jiří Kaška je držitelem certifikátu odbornosti ČKAIT 2019-2021

zobrazit certifikát