Máme za sebou stovky úspěšných projektů.

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR

I/22 Strakonice, obchvat
I/39 Dolní Třebonín, úprava horizontu
I/24 Horusice – Vlkov, I/24 Gigant – Třeboň (pásmové opravy)
I/39 Kosov – Harazim (pásmová oprava)
I/29 Křenovice – Bernatice (pásmová oprava)
I/20 Nový Dvůr – Maletice, I/20 Radčice – Vodňany (pásmové opravy)
D1 modernizace – Vypracování DOS/PDPS na opravu sil.III/11010 Ostředek
I/22 Drahonice, oprava průtahu
I/3 Velešín, křižovatka I/3 x III/15610 x MK
I/22 Dražejov-Strakonice, I/22 Horažďovice – Skalnice, I/22 Střel.Hoštice – Poříčí (pásmové opravy)
I/34 Č.Budějovice – Okružní ul., stav.úpravy na OK vč. úpravy DZ
I/3 Č.Budějovice, OK Litvínovice a Dlouhá Louka (stavební úpravy)
I/19 Hrejkovice, Milevsko-Staňkov, Lejčkov-hr.okresu (pásmové opravy)
I/39 Štilec – Kosov, I/3 křižovatka se sil.II/155 – Velešín, I/22 Skočice – Lidmovice (pásmové opravy)

Zadavatel: Jihočeský kraj a Správa a údržba silnic Jčk

Silnice III/122 31, hráz rybníka Velký Černoháj
Rek. sil. III/1631 a III/1632 v úseku N.Pec – Z.Zvonková, 4.etapa obchvat Nové Chalupy
Rek. sil. III/1631 a III/1632 v úseku N.Pec – Z.Zvonková, 5.etapa obchvat Bližší Lhota
Zřízení vážních míst na území Jihočeského kraje
Silnice II/160, rozšíření Č.Krumlov
Studie proveditelnosti východního obchvatu Horní Pěny, silnice II/128
Přeložka silnice II/155 a III/15522, Komařice
Modernizace sil.II/159 Albrechtice n.V. a Paseky
Most ev.č. 1349-1 Popelín
Modernizace sil.II/157 Ledenice – OK se silnicí III/14611
Modernizace sil.II/156 Č.Budějovice, Nové Hodějovice

Zadavatel: Města a obce

Výstavba stezky a podchodu pod silnicí I/3 ve Velešíně
Rychnov u N.Hradů, úpravy komunikací a zpevněných ploch
Stezka u sil. II/146, Hluboká nad Vltavou
Stezka Zliv (u sil.III/12229)
OK Branišovská a propojení ul. Na Sádkách, Č.Budějovice
Most CB-036 přes Dobrovodskou stoku, Č.Budějovice
Ul. B.Němcové, Třeboň
ZTV II. Dynín – západ
Cyklostezka – lokalita Hvízdalka Trhové Sviny
Zliv – ZTV Varta
Zliv – ZTV Vodojem
Podchod pro pěší a cyklisty pod silnicí II/163, Frymburk
Stezka Munice – Zliv
ÚK6 Stezka Zliv – Topole
Obnova Ruské ul., Hluboká n.V.

stupeň PD

PDPS+AD
DSP+PDPS+AD
DOS+PDPS+AD
DOS+PDPS+AD
DOS+PDPS+AD
DOS+PDPS+AD
DOS+PDPS
DÚR+DSP+PDPS
DÚR+DSP+PDPS
DOS+PDPS
DSP+PDPS+AD
DOS+PDPS
DOS+PDPS
DOS+PDPS

stupeň PD

DSP+PDPS
DÚR+DSP+PDPS
DÚR+DSP+PDPS
DOS+PDPS
DSP+PDPS+AD
ST
DÚR+DSP+PDPS
DSP+PDPS
DSP+PDPS
DSP+PDPS
DSP+PDPS

stupeň PD

DÚR+DSP+PDPS
ST
DÚR+DSP+PDPS
DÚR+DSP+PDPS
DÚR+DSP+PDPS
DSP+PDPS+AD
DSP+PDPS+AD
DÚR+DSP+PDPS
DSP+PDPS
DÚR+DSP+PDPS
DÚR+DSP+PDPS
ST
DÚR
PDPS
DUSP+PDPS